Slimmer winkelen - met de PETER HAHN-app. Duidelijk, eenvoudig, snel.

Installeren

The Good Cashmere Standard®

The Good Cashmere Standard®

THE GOOD CASHMERE STANDARD®: 's werelds eerste onafhankelijke standaard garandeert een duurzame kasjmierproductie. Verantwoord voor de geiten, ecologisch en sociaal.

THE GOOD CASHMERE STANDARD® is een internationaal dierenwelzijnslabel van de AbTF (Aid by Trade Foundation) en kwam tot stand in samenwerking met onze kasjmierexperts. Het is 's werelds eerste onafhankelijke kasjmierstandaard die het welzijn van kasjmiergeiten wereldwijd bevordert. Het label heeft tot doel het welzijn van de dieren en de bescherming van het milieu te bevorderen en betere arbeidsomstandigheden tot stand te brengen voor de mensen die met de kasjmiergeiten werken.

Wij zetten nieuw maatstaven

De Good Cashmere Standard® van de AbTF (Aid by Trade Foundation) zet nieuwe maatstaven voor de winning en productie van duurzaam kasjmier. Het keurmerk volgt drie belangrijke principes: bevordering van het dierenwelzijn in de kasjmierproductie, ondersteuning van kasjmierboeren om een duurzame bron van inkomsten veilig te stellen, en bescherming van het milieu en de natuur. De standaard is ontwikkeld met medewerking van onze kasjmierexpert Heike Hillebrecht. Hiervoor werden we in 2020 samen met kasjmierleverancier Artwell genomineerd voor de Duitse duurzaamheidsprijs in de categorie 'Corporate Partnerships'.

Ontwikkeld door experts uit de branche

De Good Cashmere Standard® is ontwikkeld met input van dierenwelzijnsspecialisten en deskundigen uit de sector. De standaard wordt regelmatig opnieuw bekeken en herzien in het licht van de bevindingen van het auditproces en nieuwe, relevante wetenschappelijke gegevens. Afzonderlijke criteria in deze standaard kunnen buiten het formele toetsings- en herzieningsproces om worden gewijzigd of verduidelijkt, wanneer zich moeilijkheden bij de uitvoering voordoen, nieuwe technologieën beschikbaar zijn of nieuwe wetenschappelijke kennis wordt opgedaan.

Heerlijk zachte droomcreaties

Ontdek kasjmier

Premium-label: The Good Cashmere Standard®

Ons eersteklas kasjmier wordt op duurzame wijze en met oog voor het dierenwelzijn geproduceerd. De unieke kwaliteit van ons kasjmier blijft onveranderd. U herkent het aan het zwarte kwaliteitszegel. Het garandeert een maximale vezelfijnheid van 15,5 micron, een vezellengte van 34-36 mm en het exclusieve gebruik van fijn haar van witte kasjmiergeiten. Let op het logo, in de vorm van een hartje met de geit op een zwarte achtergrond.

Alles voor het welzijn van het dier

Dierenwelzijn staat centraal in de Good Cashmere Standard®; daarom zijn de vijf vrijheden opgenomen, zoals gedefinieerd door de Farm Animal Welfare Council. Zij eisen dat dieren vrij zijn van honger, dorst, lijden, pijn, verwondingen of ziekte. Dieren moeten ook vrij zijn van angst en stress en in staat zijn normaal gedrag te vertonen. De Good Cashmere Standard® kan een grote bijdrage leveren aan de verbetering van het welzijn van kasjmiergeiten.

Zij aan zij met onze boeren

Naast het welzijn van de dieren moeten de boeren ervoor zorgen dat alle mensen die met geiten werken goed opgeleid en bekwaam zijn. Verder is vereist dat de landbouwpraktijken het land beschermen en geen negatieve gevolgen hebben voor het milieu. Daarnaast definieert de standaard sociale criteria voor zowel kleine, als grote landbouwbedrijven. Deze criteria regelen zaken als de rechten van kinderen en werknemers, gelijke rechten voor iedereen, correcte betaling, en gezondheid en veiligheid op het werk. Door zij aan zij met de boeren te werken, streven wij naar verregaande, significante en voortdurende verbetering.

Geluksmomenten

Ontdek kasjmiermode

Uit liefde voor het milieu

De bescherming van het milieu waarin kasjmiergeiten, boeren en landbouwgemeenschappen leven, is één van de centrale doelstellingen van de Good Cashmere Standard®. Eén van de basisbeginselen is dat de geitenhouderij geen negatieve gevolgen mag hebben voor het milieu, vooral niet op de grond en de biodiversiteit. De standaard bevat ook criteria voor een verantwoord gebruik van meststoffen en pesticiden, waarbij duidelijk wordt aangegeven wanneer en hoe deze moeten worden gebruikt.

Retourzending
eenvoudig en gratis met bpost
Achteraf betalen
Prettig en veilig
EEN UITSTEKENDE SERVICE
Voor uw tevredenheid
Bestelservice
(070) / 22.28.29
(max. 0.30€ / min)
PETER HAHN klantenservice
(070) / 22.28.29

(max. 0.30€ / min)


Wij staan voor u klaar van maandag t/m vrijdag van 8u00 tot 20u00 en op zaterdag van 8u00 tot 18u00.

Bestel per e-mail via
service@peterhahn.be