Slimmer winkelen - met de PETER HAHN-app. Duidelijk, eenvoudig, snel.

Installeren

Algemene Verkoopsvoorwaarden

1-Toepassingsgebied

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen de onderneming PETER HAHN N.V. volgens het Belgisch recht, gevestigd in Asse, 1730 Gentsesteenweg 64, RCB 646 785, BTW 0473.679.506, BNP Paribas Fortis, IBAN: BE 86 2930 0224 0250, BIC: GEBABEBBXXX, en de consument. De bestellingen kunnen enkel worden doorgegeven door een natuurlijke, niet-handeldrijvende persoon, voor een levering in België.
Wie een levering wil laten bezorgen in Frankrijk Nederland, enz. dient rechtstreeks in te loggen op de overeenstemmende website van het land van zijn woonplaats.

De overeenkomst treedt in werking zodra wij u uw bestelling hebben bevestigd. Indien u uw annuleringsrecht niet inroept, bent u krachtens deze overeenkomst gehouden tot betaling. De verkoopovereenkomst wordt slechts ten uitvoer gebracht wanneer wij uw bestelling aanvaarden door de goederen te leveren of u in kennis te stellen van de levering. Door te klikken op de button ' bestelling met betalingsverplichting ' worden de artikelen uit uw winkelmand besteld. U ontvangt direct een bevestiging van deze bestelling via een geautomatiseerde e-mail. Met deze bevestiging via e-mail is de koopovereenkomst een feit.

2-Herroepingsrecht en recht op terugzending

De consument heeft het recht de onderneming in kennis te stellen van het feit dat hij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgaaf van redenen, binnen de 14 kalenderdagen te tellen vanaf de dag volgend op de leveringsdatum van het goed of de datum waarop de dienstovereenkomst gesloten wordt.
Indien de overeenkomst meerdere goederen betreft, in een en dezelfde bestelling besteld maar op verschillende leverdata geleverd, dan gaat de annuleringstermijn in op de leveringsdatum van het laatste artikel.

Hoe kunt u uw recht op terugzending in de praktijk uitoefenen? U beschikt over 14 dagen om de bestelde artikelen rustig thuis uit te proberen! Indien een artikel niet aan uw verwachtingen voldoet, zend het ons dan terug in zijn originele verpakking en met de naar behoren ingevulde retourbon, en dit binnen de 14 dagen volgend op de datum van ontvangst. Tijdens de herroepingstermijn raden wij u aan het goed en de verpakking met zorg te behandelen en het artikel uitsluitend uit te pakken of te gebruiken wanneer nodig. Kleef de zelfklever die u bij uw pakje aantreft op uw verpakking en stuur het pakje terug:
– ofwel naar het BPOST point van uw keuze. U krijgt een ontvangstbewijs en kunt uw pakje volgen op track.bpost.be/

– ofwel naar een postkantoor. Laat uw ontvangstbewijs afstempelen door de Post en bewaar dit bewijs van terugzending zorgvuldig.
Indien bovenstaande instructies opgevolgd werden, nemen we de teruggestuurde artikelen zonder discussie en op onze kosten in ontvangst. Om correct en snel gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u, indien gewenst, het bovenvermelde formulier invullen.

Herroepingsformulier:

Bijlage 2 bij Volume VI van het Wetboek van Economisch recht - STANDAARDHERROEPINGSFORMULIER (gelieve dit formulier uitsluitend in te vullen en terug te sturen aan PETER HAHN N.V. Gentsesteenweg 64, 1730 Asse, BNP Paribas Fortis, BE 31 179 6120828 55, BIC : COBABEBXXXX of
per mail: service@peterhahn.be, indien u de overeenkomst wenst te verbreken)
— Ik/Wij (*) stel(len) u hierbij in kennis (*) van mijn/onze (*) herroeping van de overeenkomst aangaande onderstaande verkoop van het goed (*)/ dienstverlening (*) / de overeenkomst aangaande de verkoop van volgende goederen/ volgende dienstverlening (*)

— Besteld op (*) / Ontvangen op (*)

— Naam / Namen van de consument(en)

— Adres van de consument(en)

— Handtekening van de consument(en) (uitslui tend indien dit formulier op papier wordt overgemaakt)

— Datum

(*) Schrappen wat niet past.

Bij vragen over uw factuur of een al geplaatste bestelling, kunt u bellen naar (02) 454 05 15. Dit telefoonnummer is bereikbaar op werkdagen van 8u00 tot 20u00 en op zaterdag van 8u00 tot 18u00.

3-Prijzen

Onze prijzen zijn vermeld in euro’s, inclusief btw.

Ondanks al onze voorzorgen bestaat de kans dat onze catalogi of onze website fouten bevat. Wij kunnen hier in geen geval verantwoordelijk voor gehouden worden. De bestelling wordt uitgevoerd onder voorbehoud van het recht tot weigering door PETER HAHN. Een bestelling kan met name niet uitgevoerd worden in geval van fouten in de prijsvermelding, openstaande bedragen voor eerdere aankopen of in geval van door PETER HAHN als te frequent beschouwde terugzending of verlies van artikelen.

Deelname in de verzendingskosten
Wij berekenen eventueel verzendkosten bovenop de aangegeven artikelprijzen (maximaal € 4,95 per bestelling). Nadere informatie over de hoogte van de verzendkosten vindt u bij het betreffende productaanbod. U betaalt deze eventuele verzendkosten slechts eenmaal per bestelling, ook als uw bestelling in delen geleverd wordt.

4-Betaling

Voor een betaling op rekening:

Bij PETER HAHN betaalt u alleen voor de producten die u bijhoudt. Bij uw pakje vindt u een leveringsbon en een overschrijvingsformulier. Het overschrijvingsformulier moet ingevuld worden en binnen de 14 dagen volgend op de datum van ontvangst van uw artikelen ter betaling aangeboden zijn.

In geval van niet tijdig betalen van de factuur, bent u van rechtswege en zonder aanmaning gehouden tot betaling van verwijlinteresten aan de wettelijke interestvoet. Aanmaningskosten komen te uwen laste (maximum 7,50 € per aanmaning). Alle kosten van uw aanmaningen die terecht worden bevonden komen te onzen laste (maximum 7,50 € per aanmaning).

Voor een betaling met credit card :

Uw creditcard wordt pas belast op het moment dat de bestelde artikelen worden verzonden.

5-Conformiteit en wettelijke garantie

Wij garanderen dat onze producten conform uw bestelling zijn en beantwoorden aan de normale verwachtingen, rekening houdend met de productspecificaties. Tevens garanderen we dat onze producten conform alle op het moment van bestelling van kracht zijnde wetten zijn. U geniet twee jaar garantie in geval van niet-conformiteit van een van onze producten. U heeft recht op kosteloze herstelling of vervanging van het product. Uit - sluitend in het geval dat de herstelling of vervanging disproportioneel of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan geschieden, heeft u het recht een korting of terugbetaling te eisen. Bij een miniem gebrek kunt u geen terugbetaling eisen. Wordt dit binnen de zes maanden vastgesteld, dan wordt het gebrek verondersteld reeds bij de levering bestaan te hebben. De verkoper dient het tegendeel te bewijzen indien hij het hier niet mee eens is. Wordt dit vastgesteld langer dan zes maanden na levering, dan is de consument gehouden het bestaan van de non-conformiteit op het moment van levering te bewijzen.

6-Eigendomsvoorbehoud

Het goed blijft eigendom van PETER HAHN tot op het moment van de definitieve betaling.

7-Leveringsvoorwaarden

Uw bestelling wordt bij ontvangst verwerkt. Uw artikelen worden met de grootste zorg verpakt opdat uw pakje u in optimale omstandingheden kan bereiken.

Wij berichten u in het bevestigingsdocument van uw bestelling over de leveringsdatum van later geleverde artikelen. Indien deze termijn u niet schikt, dan heeft u de mogelijkheid uw herroepingsrecht uit te oefenen.

U kunt kiezen tussen: bpost

- een levering thuis met bpost: uw beschikbare artikelen worden bij u thuis of op het adres van uw keuze in België bezorgd. De gemiddelde levertijd bedraagt 7 werkdagen.
- een levering in een bpost afhaalpunt: een bpost afhaalpunt is een postkantoor of een postpunt in Delhaize, Spar, press shop, Total, Q8 …. Meer dan 2.300 punten in België worden u aangeboden. U kunt uw pakje afhalen wanneer het u uitkomt: flexibele openingsuren, vaak ook ’s avonds en in het weekend. Het pakje bijft 14 dagen in het afhaalpunt beschikbaar. LET OP ! Via een postzegels-winkel is het niet mogelijk om pakketten te ontvangen (of te retourneren). Bovendien is de levering in een bpost punt zonder bijkomende kosten. Kies uw bpost punt op uw bestelbon.
Op www.bpost.be/site/nl/zoek-bpost-uw-buurt kunt u eenvoudig het voor u dichtsbijzijnde punt achterhalen of neem contact op met uw PETER HAHN adviseuse. U wordt telefonisch, via e-mail of via sms op de hoogte gebracht wanneer uw pakje in het bpost punt is angekomen. Vergeet dus zeker niet uw e-mailadres of uw gsm-nummer te vermelden!
Op de website track.bpost.be/ kunt u gratis het verstuurde pakje volgen. Zo kunt u op elk moment de leveringsstatus bekijken.

8-Klachten

Uiteraard hopen we dat onze klanten steeds 100% tevreden zijn.

In geval van geschil, zal een minnelijke oplossing beoogd worden voor elke gerechtelijke handeling. Wij verzoeken u dan ook contact op te nemen met onze klantendienst, per telefoon op het Nr. (02) 454 05 15.

Heeft u desondanks toch een klacht, dan zijn er 2 mogelijkheden:

-via Safe Shops PETER HAHN draagt tevens het certificaat van SAFE SHOPS.be. U kunt hun ombudsdienst contacteren door het klachtenformulier in te vullen op www.safeshops.be (uw klacht zal binnen de 7 dagen behandeld worden)
-of rechtstreeks een klacht in te dienen bij de FOD Economie: eco.inspec.fo@economie.fgov.be.

Alle geschillen vallen

9-Beroepsprocedure/geschillenregeling

De Europese Commissie heeft een platform voor buitengerechtelijke geschillenafhandeling. Dit geeft consumenten de mogelijkheid om geschillen met betrekking tot onlineaankopen zonder tussenkomst van een rechter op te lossen. U vindt alles over het platform voor geschillenafhandeling via de link https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ons e-mailadres is: service@peterhahn.be

Voor meer informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid, klik hier.

 

Download de algemene verkoopsvoorwaarden (PDF)

Het downloaden van de voorwaarden kunt u hier vinden
Om een PDF-document te uitgeven, moet u ACROBAT READER dowloaden.

 

Retourzending
eenvoudig en gratis met bpost
Achteraf betalen
Prettig en veilig
EEN UITSTEKENDE SERVICE
Voor uw tevredenheid
Bestelservice
(070) / 22.28.29
(max. 0.30€ / min)
PETER HAHN klantenservice
(070) / 22.28.29

(max. 0.30€ / min)


Wij staan voor u klaar van maandag t/m vrijdag van 8u00 tot 20u00 en op zaterdag van 8u00 tot 18u00.

Bestel per e-mail via
service@peterhahn.be