Retournering

Retourneren

De consument heeft het recht de onderneming in kennis te stellen van het feit dat hij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgaaf van redenen, binnen de 14 kalenderdagen te tellen vanaf de dag volgend op de leveringsdatum van het product of de datum waarop de dienstovereenkomst gesloten wordt.
Indien de overeenkomst meerdere goederen betreft, in een en dezelfde bestelling besteld, maar op verschillende leverdata geleverd, dan gaat de annuleringstermijn in op de leveringsdatum van het laatste artikel.

Eenvoudig terugzenden

Mocht een artikel niet naar wens zijn of niet passen, dan kunt u dit binnen 14 dagen kosteloos aan ons terugzenden zonder opgaaf van redenen. Vergeet niet de retourbon bij te sluiten in het pakket.

Het retouradres:
PETER HAHN
P/A Antwerpen X
Noorderlaan 395
2099 Antwerpen X

Gebruik bij voorkeur de originele verpakking.

De consument heeft het recht de onderneming in kennis te stellen van het feit dat hij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgaaf van redenen, binnen de 14 kalenderdagen te tellen vanaf de dag volgend op de leveringsdatum van het product of de datum waarop de dienstovereenkomst gesloten wordt.
Indien de overeenkomst meerdere goederen betreft, in een en dezelfde bestelling besteld maar op verschillende leverdata geleverd, dan gaat de annuleringstermijn in op de leveringsdatum van het laatste artikel.

Hoe kunt u uw recht op terugzending in de praktijk uitoefenen?
U beschikt over 14 dagen om de bestelde artikelen rustig thuis uit te proberen! Indien een artikel niet aan uw verwachtingen voldoet, zend het ons dan terug in zijn originele verpakking en met de naar behoren ingevulde retourbon, en dit binnen de 14 dagen volgend op de datum van ontvangst. Tijdens de herroepingstermijn raden wij u aan het goed en de verpakking met zorg te behandelen en het artikel uitsluitend uit te pakken of te gebruiken wanneer nodig. Kleef de zelfklever die u bij uw pakje aantreft op uw verpakking en stuur het pakje terug:
– ofwel naar het Bpost-ophaalpunt van uw keuze. U krijgt een ontvangstbewijs en kunt uw pakje volgen op www.track/bpost.be/
– ofwel naar een postkantoor. Laat uw ontvangstbewijs afstempelen door de Post en bewaar dit bewijs van terugzending zorgvuldig.
Indien bovenstaande instructies opgevolgd werden, nemen we de teruggestuurde artikelen zonder discussie en op onze kosten in ontvangst. Om correct en snel gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u, indien gewenst, het bovenvermelde formulier invullen.

Gevolg van de annulering:
Indien u deze overeenkomst verbreekt, dan zijn wij genoodzaakt u desgevallend binnen een termijn van 14 dagen te tellen vanaf de dag waarop wij in kennis gesteld worden van de annulering van uw overeenkomst terug te betalen.

Indien u de herroepen bestelling al heeft betaald, dan storten wij uw betaling binnen 14 dagen na het verwerken van uw retourzending terug.

Bij vragen over uw factuur of een al geplaatste bestelling, kunt u bellen naar (02) 454 05 15. Dit telefoonnummer is bereikbaar op werkdagen van 8u00 tot 20u00 en op zaterdag van 8u00 tot 18u00.


Retour

Service d'échange

Le consommateur a le droit de notifier à l’entreprise qu’il renonce à l’achat, sans pénalités et sans indication de motif, dans les 14 jours calendrier à dater du lendemain du jour de la livraison du bien ou de la conclusion du contrat de service.
En cas de contrat concernant plusieurs marchandises, que vous avez commandé dans le cadre d’une commande unique mais livrée en plusieurs fois, le délai d’annulation commence alors à courir à partir de la livraison du dernier article.

Retour simple

Vous pouvez nous renvoyer un article sans en préciser le motif s'il ne vous plait pas ou s'il n'est pas à votre taille. Vous pouvez nous retourner gratuitement le colis avec le bon de retour joint dans le délai de rétractation de 14 jours.

Notre adresse de retour :
PETER HAHN
P/A Antwerpen X
Noorderlaan 395
2099 Antwerpen X

Utilisez idéalement l'emballage d'origine. Le consommateur a le droit de notifier à l’entreprise qu’il renonce à l’achat, sans pénalités et sans indication de motif, dans les 14 jours calendrier à dater du lendemain du jour de la livraison du bien ou de la conclusion du contrat de service.
En cas de contrat concernant plusieurs marchandises, que vous avez commandé dans le cadre d’une commande unique mais livrée en plusieurs fois, le délai d’annulation commence alors à courir à partir de la livraison du dernier article.

Comment exercer son droit de retour en pratique ?
Vous disposez de 14 jours pour essayer les articles commandés en toute tranquillité chez vous ! Si un article ne répond pas à vos attentes, renvoyez- le nous dans son emballage d’origine accompagné du bon de retour dûment complété, dans les 14 jours suivants la date de réception. Pendant le délai de rétractation, nous vous conseillons de manipuler le bien et l’emballage avec précaution, et de ne pas le déballer ou utiliser que dans la mesure où cela s’avère nécessaire. Apposez l’étiquette autocollante jointe à votre colis sur votre emballage et rapportez votre retour :
– soit au point relais Bpost de votre choix. On vous donnera un reçu et vous pourrez suivre votre colis sur www.track.bpost.be
– soit à un bureau de Poste. Veillez à faire cacheter votre reçu par la Poste, et conservez bien cette preuve de réexpédition. Nous reprenons les articles retournés sans discussion et à nos frais à condition de suivre les indications ci-dessus.

Pour exécuter votre délai de rétractation d’une manière correcte et rapide, vous pouvez remplir le formulaire mentionné ci-dessous, si vous le désirez. Conséquence de l’annulation :
Si vous dénoncez le présent contrat, nous sommes dans l’obligation de vous rembourser le cas échéant dans un délai de 14 jours à compter du jour où nous recevons la notification de votre annulation de contrat.

Si vous avez déjà réglé par facture, nous vous reverserons le montant correspondant après traitement de votre retour.

Si vous avez des questions concernant votre facture ou une commande que vous venez de placer chez nous, vous pouvez nous appeler au (02) 454.05.16. Vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00 et le samedi de 8h00 à 18h00.